CZYSTE ZALESIE ALARM DLA ZIEMI !

"Przyroda ma kluczowe znaczenie dla egzystencji i jakości życia człowieka, zapewniając dostęp do powietrza, słodkiej wody i gleb, od których wszyscy jesteśmy zależni. Reguluje również klimat, zapewnia zapylanie roślin oraz kontrolę populacji szkodników i redukuje wpływ naturalnych zagrożeń. Podczas gdy w większości miejsc na świecie ludziom dostarczane jest więcej żywności, energii i materiałów niż kiedykolwiek wcześniej, nadmierna eksploatacja roślin i zwierząt w coraz większym stopniu ogranicza zdolność przyrody do zapewniania tych zasobów w przyszłości.

W ciągu ostatnich 50 lat świat zmienił się w drodze eksplozji globalnego handlu, konsumpcji oraz wzrostu populacji człowieka, a także ogromnej intensyfikacji urbanizacji. Trendy te przyczyniają
się do niszczenia przyrody, prowadzą do sytuacji, w której świat zużywa zasoby naturalne w stopniu do tej pory bezprecedensowym. Jedynie garstka krajów zachowuje ostatnie powierzchnie obszarów
uznawanych za naturalne. W efekcie nasz naturalny świat ulega negatywnym przekształceniom w tempie szybszym niż kiedykolwiek wcześniej."

(z "Living planet report 2020" opublikowanego przez organizację WWF)

Nie mamy drugiej Ziemi w zapasie. Palącą potrzebą jest dbanie o Ziemię, na której się urodziliśmy, by zostawić ją naszym dzieciom i wnukom taką, na jakiej sami chcielibyśmy żyć. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że jest to ostatni moment, by podjąć takie działania. "Raport o stanie Ziemi 2020" szczegółowo opisuje zagrożenia i wskazuje kierunki działania.

Każdy, Ty i ja, możemy już od dziś zacząć działać, by poprawić stan naszej planety. Zaczynamy więc!

Powered with Quick.CMS