Wsparcie naszych działań


Wsparcie.
Coś co pozwala nam się unosić ponad swoje możliwości.                                       

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego
ul. Białej Brzozy 23, 05-540 Zalesie Górne

Rachunek bankowy
Bank PeKaO SA
NRB: 30 1240 6351 1111 0011 0264 6811

Powered with Quick.CMS