Spotkania z Pieśnią

„Spotkania z Pieśnią” to propozycja radosnego, śpiewającego celebrowania ważnych świąt państwowych. Przeniesienie do publicznej przestrzeni prostej formuły „śpiewania po domach”, które w Zalesiu Górnym ma duże tradycje, zainicjowała Ewa Kozłowska w 2010 roku angażując do współpracy  Grzegorza I Miłkę Nowików, Stanisława i Basię Szczycińskich oraz Sławka Kozłowskiego. I te rodzinne zespoły tworzyły „Spotkania…”, które zainaugurowane zostały bez przemówień i akademii w rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Zalesiu Górnym i w Muzeum Wojska Polskiego, a  wydarzenie objął Honorowym Patronatem ówczesny Dyrektor MWP Profesor Janusz Cisek.

Skąd się wzięły „Spotkania z Pieśnią.” Ze śpiewania najprościej rzecz ujmując. Zalesie Górne jest miejscem specyficznym i wyjątkowym ze względu na zgromadzony tu ogromny potencjał twórczy i kapitał społeczny. Sądzę, że należy z niego korzystać. Od lat spotykaliśmy się w gronie przyjaciół na kolędowanie, a także w listopadzie celebrując śpiewająco rocznice odzyskania niepodległości, często bez okazji. Akompaniament zapewniali Stanisław Szczyciński i Piotr Komorowski, z czasem także amatorzy początkujący muzycy – nasze dzieci uczące się w tutejszej szkole muzycznej i rodzice. Pomysł przeniesienia atmosfery tych spotkań do przestrzeni publicznej i zaproszenia do wspólnego śpiewania mieszkańców Zalesia powstał 6 sierpnia na krakowskim rynku podczas Lekcji Śpiewania z okazji wymarszu Legionów Piłsudskiego z Oleandrów. Projekt przedstawiłam muzykowi Stanisławowi Szczycińskiemu oraz znanemu historykowi Grzegorzowi Nowikowi, którzy przyjęli go z entuzjazmem. Wraz z naszymi rodzinami omówiliśmy projekt i przystąpiliśmy do sporządzenia scenariusza To było pierwsze założycielskie spotkanie zespołu „Spotkań z Pieśnią Po kilku spotkaniach i wymianie korespondencji byliśmy gotowi. Szybko powstał repertuar na pierwsze spotkanie, które miało odbyć się w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pozostały sprawy organizacyjne i zdobycie funduszy. Organizacją zajmowaliśmy się rodzinnie dzieląc niemałe obowiązki. Tu zaangażował się Klub Kultury w Zalesiu Górnym oraz Gminne Centrum Kultury w Piasecznie. Zdobyliśmy także kilku prywatnych darczyńców. Na dobry początek wystąpiłam do profesora Janusza Ciska ówczesnego dyrektora Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie o objęcie naszego wydarzenia honorowym patronatem. Pan Dyrektor zaprosił „Spotkania z Pieśnią” do Muzeum Wojska Polskiego i ufundował piękne śpiewniki. Honorowym patronatem objął „Spotkania…” także pan Krzysztof Jaraczewski, wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego, ówczesny dyrektor Muzeum w Sulejówku. Na jego zaproszenie jeździmy z listopadową edycją „Spotkań z Pieśnią” do Milusina. Zabieramy sporą grupę seniorów, harcerzy, chórzystów oraz chętnych mieszkańców Zalesia oraz gminy Piaseczno i wspólnie z mieszkańcami Sulejówka budujemy tradycję wspólnego śpiewania przy ognisku w ogrodzie Milusina. Byliśmy tam kilkakrotnie i bardzo cieszy nas, że w Sulejówku grono śpiewających powiększa się o całe wielopokoleniowe rodziny. Pierwsze „Spotkanie z Pieśnią” 3 maja 2010 roku, które odbyło się w Zalesiu Górnym zgromadziło dużą grupę mieszkańców Zalesia Górnego, a śpiewanie wspierali Jacek Solecki, nasz organista, uczniowie zalesiańskich szkół. harcerze, chórzyści naszej parafii oraz Zalesiańskiego Towarzystwa Śpiewaczego. Od pierwszego spotkania, opracowaniem muzycznym zajmował się Stanisław Szczyciński. Piękną gawędę historyczną i barwne komentarze przygotowuje Grzegorz Nowik. Ja jestem producentem projektu, organizuję przygotowanie i druk śpiewników oraz okolicznościowych pamiątek Są to koszulki lub znaczki. Wspólnie, rodzinnie przygotowujemy repertuar na kolejną edycję „Spotkań…”. „Spotkania…” odbywają się w tej samej prostej formule od lat, goście otrzymują przygotowywane przez nas specjalnie na każdą okazję, piękne śpiewniki oraz miłą pamiątkę – koszulki czy znaczki okolicznościowe z logo „Spotkań z Pieśnią” ufundowane przez Miłkę Nowik i Sławka Kozłowskiego. Logotyp naszych spotkań zaproponowały zalesiańskie graficzki – Koko-Studio. Spotkania odbywają się w Zalesiu Górnym w wielu miejscach jak Plac Sportowy im. Marszałka Piłsudskiego, w sali teatralnej Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy. Kolędy śpiewamy w domu rodziny Wisłockich – założycieli naszej miejscowości. W Piasecznie gości nas Przystanek Kultura na Placu im Marszałka Piłsudskiego lub piękna restauracja Fryderyk. Śpiewamy w Sulejówku w ogrodzie Dworku „Milusin” oferując przed śpiewaniem zwiedzanie aktualnej aranżacji Dworku. Ogród przy dworku z płonącym dzięki harcerzom ogniskiem rozbrzmiewa śpiewem kilku pokoleń. Zawsze otrzymujemy wsparcie finansowe Centrum Kultury w Piasecznie, Dyrekcji Muzeum Józefa Piłsudskiego. Jak widać grono zaangażowanych w „Spotkania z Pieśnią” jest spore, bo jak się okazuje istnieje zapotrzebowanie na wydarzenia patriotyczne bez pompy i akademii. Obchodziliśmy już mały jubileusz bo 6 stycznia 2020 minęła nam czterdziestka czyli dziesięć lat. Było śpiewająco. Od tej, czterdziestej edycji dołączyła do nas rodzina Soleckich, Jacek – nasz organista i jego żona Marzena – sopran, zastępując Stanisława i Basię Szczycińskich, którym jesteśmy ogromnie wdzięczni za blisko dziesięcioletnią współpracę.

Pomysł jest prosty, znany i polecany. „Spotkania z Pieśnią” istnieją dzięki wielu przyjaciołom spotkań, uczestnikom, gościom i organizacjom, Spotykamy się 3 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada oraz 6 stycznia w Zalesiu Górnym i Piasecznie, a 10 listopada także w Sulejówku.

Dzięki systematycznemu rozwojowi tej inicjatywy możemy przedstawić szerokiemu gronu śpiewających uczestników w sposób łatwy i przystępny te fragmenty naszej historii, które miały dla nas jako narodu wielkie znaczenie i w myśl słów naszego wieszcza „ pieśń ujdzie cało” wracamy do nich śpiewając. Przez wiele lat przemilczane, teraz dzięki pasjonatom znajdują swoje miejsce w sercach i umysłach Polaków. Spotkanie kolędowe to możliwość przedstawienia bogactwa polskich kolęd i poznania tych śpiewanych w innych krajach. Wspólnota tworzy się wokół tradycji i kultury tu przedstawianej i niejako konsumowanej wciąż od nowa. Każda edycja oprócz znanych i już śpiewanych pieśni i piosenek przynosi nowe mniej znane czy wręcz zapomniane. Jedna z nich doczekała się własnej legendy, gdyż nie istniał jej zapis nutowy i opracowany został na podstawie telefonicznego przekazu melodii. Niezwykle cenny jest walor edukacyjny „Spotkań z Pieśnią”. Nieznane, ciekawe, barwne opowieści przekazywane przez profesora Grzegorza Nowika ciekawie i zaskakująco stają się impulsem do aktywnego udziału, opowiadania swoich historii czy anegdot. Buduje to bliskie więzi mieszkańców i gości. Dla wielu jest to związane z odległymi wspomnieniami. Rozwija się także nasza współpraca z lokalnymi instytucjami kultury i rodzą się nowe projekty inspirowane prostą formułą „Spotkań z Pieśnią”. Tworzymy mechanizmy współpracy oparte na budowaniu zaufania do jakości i stałości przedsięwzięć proponowanych oddolnie. Zarówno zaleskie, jak gminne instytucje kultury dobrze rozumieją potrzebę wspierania takich projektów. Znajdują się naśladowcy, korzystający z naszych doświadczeń. Projekt ma przede wszystkim gromadzić mniej aktywnych mieszkańców, ale także zainteresowanych naszymi tradycjami i historią, Stale przybywa osób chętnych do wspólnego śpiewania. Możemy także pochwalić się dużym zaangażowaniem harcerzy, chórzystów z naszych środowisk muzycznych i prywatnych sponsorów (np. minimalizowanie kosztów druku). Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego zawsze użycza swoich witryn do umieszczenia zaproszeń na kolejną edycję oraz śpiewnika w formacie pdf

 

Copyright by Ewa Kozłowska
Powered with Quick.CMS