Komitet Zaleski (KoZa)

Komitet Zaleski (KOZA) - nieformalna współpraca ludzi reprezentujących zaleskie instytucje, organizacje i firmy, a często - chcąc nie chcąc - kilka organizacji na raz. Stale współpracują: Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego, Sołtys i Rada Sołecka, Klub Sportowy Hubertus, Klub Kultury Zalesie Górne, Szczep ZHR Warta, Mikroklimat, Gimnazjum, Stowarzyszenie Rodziców TU, Klub Seniora, Klub Razem Lepiej, Rada Parafialna, Przystanek Zalesie, Koło Gospodyń Podmiejskich, Fundacja Alabaster, Fundacja Odrodzenie. Lista ta jest otwarta oraz zmienna.

KOZA nie ma szefa, adresu, regulaminu, ani pieniędzy. Ludzie Ci mimo osobistych celów, dążeń i ambicji, darząc się sympatią, nieraz skrywaną za deklarowaną antypatią, zorientowali się, że ta współpraca się opłaca. Głos KOZY jest lepiej, niż każdego z jej członków z osobna, słyszalny w Gminie i w Powiecie, czyli tam, gdzie uchwalane są budżety na nasze drogi, oświatę, kulturę, sport, bezpieczeństwo, czy też ważą się losy d. Ośrodka Wisła. Wydarzenia kulturalne i sportowe koordynowane wspólnie lepiej wychodzą, a uzgadnianie ich kalendarza jest łatwiejsze. Tej współpracy będzie poświęcona ta zakładka.

Zapraszamy do nadsyłania swoich opinii, pomysłów i ... słów krytyki

Powered with Quick.CMS