Jarmark Hubertowski

Jarmark Hubertowski to Święto Zalesia Górnego i jego mieszkańców. Wydarzenie współorganizowane przez większość organizacji i instytucji funkcjonujących na terenie Zalesia Górnego i okolic. Organizację wydarzenia wspierają zalescy przedsiębiorcy, sympatycy i samorząd. Spotkajmy się drodzy zalesianie i sąsiedzi i zobaczmy co u nas słychać. Organizatorzy gwarantują atrakcje i dobrą zabawę. Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego w latach 90. ubiegłego stulecia zainicjowało wraz z harcerzami i szkołami Jarmark św. Huberta jako integracyjne wydarzenie skierowane do mieszkańców i gości. Do współpracy zaproszono środowiska zaleskie, które prezentują swe zawodowe i społeczne aktywności, zachęcając dawnych i nowych mieszkańców do włączenia się w prowadzoną działalność lub skorzystania z oferty. Są to instytucje, organizacje, nauczyciele i uczniowie, rodzice, harcerze, sportowcy, artyści, przedsiębiorcy. Stale przybywa współtwórców tego wydarzenia.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego powstałe w 1934 roku, jako statutową przyjęło działalność dla dobra lokalnej, tworzącej się społeczności. Reaktywowane w 1989 roku oparło swą działalność na przedwojennym statucie i wartościach, które nieodmiennie towarzyszą działaniom pro bono. Działania takie maja większy zasięg wśród ludzi wzajemnie się znających. Takiemu poznaniu służy właśnie Jarmark św. Huberta. Corocznie powoływany jest komitet organizacyjny, który nie jest stały, a szefem/koordynatorem jest prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego. W pracach komitetu biorą udział Sołtys i Rada Sołecka, Radni Gminy i Powiatu, Rady Rodziców zaleskich szkół, Klub Kultury, KS Hubertus, Biblioteka, Stowarzyszenie Razem Lepiej, niezwykle zaangażowany Klub Seniora ZHR Watra. Komitet na podstawie propozycji mieszkańców i mniej lub bardziej formalnych ciał opracowuje scenariusz, rozdziela zadania i w krótkich, kilkudniowych etapach przyjmuje sprawozdania z przebiegu przygotowań, wyznacza nowe zadania zbliżające nas do celu. Jarmark przygotowywany przez mieszkańców dla mieszkańców jest największym obecnie wydarzeniem w Zalesiu Górnym. Jest organizowany z myślą o integracji i aktywizacji mieszkańców, których stale przybywa. Ważnym aspektem było przeniesienie do przestrzeni publicznej wielu działań: Tu prezentują się, zyskując nowych działaczy, zaleskie organizacje i grupy NGO. Dobrze funkcjonująca biblioteka zaprezentowała w 2012 roku po raz pierwszy swoją ofertę m.in. książki twórców mieszkających w Zalesiu i okolicy tzw. regionalia, co przysporzyło jej nowych czytelników. Teatr szkolny, uczniowie szkoły muzycznej czy laureaci konkursów artystycznych organizowanych w naszej miejscowości to oczekiwane i oklaskiwane prezentacje.

W roku 2012 po raz pierwszy swój program artystyczny zaprezentowała Rada Parafialna, a działający przy Parafii św. Huberta chór Accentus – laureat konkursów – wystąpił z koncertem. Liczne gry, zabawy i konkursy przyciągają rodziny i dają możliwość wykazania się między innymi sportowcom z Klubu Sportowego „Hubertus. Jedną z atrakcji sportowych był mecz piłkarski księża kontra parafianie. Odwiedzają nas także sportowcy z klubów sąsiednich m.in. zespól taneczny „Grawitacja” występem na naszej scenie zachęca do nauki tańca i akrobatyki sportowej. Jarmark św. Huberta rozpoczyna się regionalnym turniejem piłki nożnej dzieci, harcerze przygotowują bieg przełajowy Św. Huberta. Są także najmłodsi z przedszkoli prezentujący swoje osiągnięcia plastyczne. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji przygotowanych dla gości jarmarku, restauracje, kramy ze spożywczymi produktami regionalnymi, rękodzieło - biżuteria, kosmetyki czy zabawki. Kończymy wieczorem, koncertem gwiazdy. Występowali dla nas Kuba Sienkiewicz, zespół Dixielanders, Jazgotki. Koncertowały zalesiańskie zespoły np. Pub 99.

Przygotowanie Jarmarku opiera się przede wszystkim na pracy społecznej i bardzo szerokiej współpracy wielu ludzi i instytucji. Nakłady finansowe na organizację ponoszone są wspólnie przez organizatorów, lokalny samorząd oraz prywatnych fundatorów. Podział dotyczył zadań. Tak więc część wydatków ponosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego z zasobów własnych oraz darowizn dobrodziejów Jarmarku - lokalnych przedsiębiorców, którzy honorowani są tytułem Dobrodzieja Jarmarku Hubertowskiego i umieszczeniem logotypu firmy w materiałach promocyjnych oraz w mediach SPZG. Wsparcia udzielają Rada Sołecka, Klub Kultury, Urząd Gminy, Starostwo. Nieoceniona jednak jest praca społeczna organizatorów i wolontariuszy. W wielu pracach swą pomoc oferują wolontariusze z Gimnazjalnego Klubu Wolontariusza.

Efektem corocznego funkcjonowania Jarmarku św. Huberta jest stałe nawiązywanie i rozwój współpracy pomiędzy podmiotami życia publicznego z terenu Zalesia Górnego i okolic. Niezwykłe jest zaangażowanie wielu ludzi w przygotowanie Jarmarku i chęć zaprezentowania swoich osiągnięć na wielu polach: od sportu przez kulturę po kulinaria. Cieszy nas wzrastające zaufanie do organizacji pozarządowych, instytucji oraz do ludzi reprezentujących aktywne środowiska, przyciąganie coraz większej grupy współorganizatorów. Zazwyczaj pociąga to za sobą stałą współpracę i szerszą aktywność. Do pracy społecznej zachęcamy coraz większe grono mieszkańców, którzy wraz z rodzinami i przyjaciółmi uczestniczą w tak przygotowanym święcie. Zalesie Górne dzięki rosnącemu i rozsądnie wykorzystywanemu kapitałowi społecznemu staje się metropolią lokalną. Do naszych przedsięwzięć chętnie włączają się mieszkańcy okolicznych mniejszych miejscowości. Na początku lat 2000. Jarmark św. Huberta był wyjątkowym wydarzeniem na terenie Gminy czy Powiatu – teraz takich jarmarków, pikników rodzinnych czy festynów jest coraz więcej. Niewykluczone, że byliśmy dla niektórych inspiracją. Działalność wielu podmiotów nie ustaje z czasem, a wręcz nabiera coraz większego rozmachu. Pomimo istniejących trudności aktywność społeczności lokalnej zarówno w zorganizowanych grupach, jak i tych nieformalnych owocuje wieloma nowymi inicjatywami, które w miarę możliwości pielęgnujemy i wspomagamy. Tak szeroka współpraca budująca zaufanie, a co za tym idzie, kapitał społeczny, stanowi podstawę rozwoju odpowiedzialnej wspólnoty i społeczeństwa obywatelskiego.

W witrynie obywatelskiej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 

 

Copyright by Ewa Kozłowska
Powered with Quick.CMS