O nas

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego jako stowarzyszenie apolityczne, kontynuuje działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego powołanego do życia w 1934 roku w celu dążenia do wszechstronnego rozwoju Zalesia Górnego jako osiedla wzorowego pod względem zdrowotnym, gospodarczym, estetycznym, kulturalnym i ekologicznym. Stowarzyszenie działa na rzecz mieszkańców Zalesia Górnego i okolic. Nasz Statut.

Jesteśmy grupą ludzi, którzy czynnie udowadniają, że można, jeżeli się chce. Dołącz do nas i Ty. Pobierz Deklarację Członkowską, wypełnij ją i dostarcz nam. Od 1.04.2013 składka członkowska normalna wynosi 10 zł (ulgowa 5 zł) miesięcznie. Najlepiej zrób stałe zlecenie bankowe na poniższy rachunek. Otrzymasz piękną legitymację członkowską wg przedwojennego wzoru uprawniającą do szeregu ulg i zniżek.

 

Mirosława Hołownia-Nowik - Prezes Jacek Tokarski - Przewodniczący
Ewa Kozłowska - Wiceprezes Jerzy Ostrowski - Sekretarz
Tadeusz Browarek - Wiceprezes, Sekretarz Anna Kozłowska - Członek
Sławomir Kozłowski - Skarbnik
Julita Stróżewska - Zastępca Skarbnika  
   
   

KRS: 0000127021
NIP: 1230964920
REGON: 015181116

Adres korespondencyjny: ul. Wiekowej Sosny 4, 05-540 Zalesie Górne

Rachunek bankowy:
Bank PeKaO SA 
NRB: 30 1240 6351 1111 0011 0264 6811

Kontakt: spzg@zalesie-gorne.pl

         tel: 22 376 21 94

 

Powered with Quick.CMS