Członkowie Stowarzyszenia w Radzie Sołeckiej

15 września wybraliśmy Sołtysa i Radę Sołecką na następne 4 lata.  W zebraniu, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym uczestniczyło blisko 100 osób.
W tajnych wyborach przeprowadzonych bardzo sprawnie przez burmistrza p. Daniela Putkiewicza w asyście dwojga pracowników Urzędu Gminy funkcję Sołtysa mieszkańcy powierzyli ponownie Ewie Stroińskiej. Mocno odmieniona została Rada Sołecka, do której mieszkańcy wybrali: Halinę Fijołek, Mirosławę Hołownia-Nowik, Łukasza Kamińskiego, Magdę Kamińską, Sławomira Kozłowskiego, Roberta Króla i Janinę Wierzbicką. Cztery osoby są zupełnie nowe w składzie Rady.
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy dużej skuteczności w działaniach na rzecz naszej miejscowości.
W składzie Rady znalazło się 3 członków SPZG. Dziękujemy za zaufanie i traktujemy to jako wielkie zobowiązanie wobec mieszkańców. 
Głosy liczyła Komisja Skrutacyjna, w skład której weszły Jola Jarosz-Hryniewicz i Ewa Kozłowska - członkinie SPZG.  Jak widać członkowie Stowarzyszenia to osoby bardzo aktywne i mocno angażujące się w życie Zalesia.
Wybory za nami, zaczęła się codzienna praca dla dobra mieszkańców.
Powodzenia! 
Powered with Quick.CMS