Pamięć i Spuścizna (PiS)

Zadaniem zespołu "Pamięć i Spuścizna" jest szeroko pojęta działalność informacyjno-edukacyjna na temat historii naszej miejscowości i nie tylko.

Nasze działania będą się koncentrowały na:

  • obecności na platformach społecznościowych,
  • organizowaniu we współpracy ze szkołą pogadanek oraz cyklu filmów historycznych dla dzieci i młodzieży,
  • artykułach w „Wieściach” i współpracy z redakcją Przystanku Zalesie
  • wznowieniu książki o Zalesiu z uzupełnieniami i aktualizacjami,
  • kontynuacji działania Uniwersytetu Każdego Wieku,
  • wspierania kontynuacji Spotkań z Pieśnią.
  • Data ostatniej modyfikacji:
  • Autor modyfikacji: Ewa Kozłowska
Powered with Quick.CMS