Granty SPZG na "Słownik Legionistów Polskich 1914-1918"

Szanowni, drodzy, kochani,

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego wspierało realizację prac nad publikacją Słownika Legionistów Polskich 1914-1918, którego autorami są prof. dr hab. Janusz Cisek, Łukasz Wieczorek i nasza wiceprezeska Ewa Kozłowska. Na ten cel zdobyliśmy dwa granty. Pierwszy z nich, otrzymany w roku 2016 z Wydziału Kultury miasta Krakowa, pozwolił na wydanie drukiem dwóch pierwszych tomów słownika. W 2018  otrzymaliśmy kolejny, z nowojorskiego Funduszu Domek Associates z siedzibą 62 William Street na kontynuacje prac i publikację trzech kolejnych tomów Słownika…

Obie celowe dotacje zostały wykorzystane na prace naukowe, redakcyjne, edytorskie i inne konieczne dla realizacji przedsięwzięcia jakim jest upamiętnienie ponad pięćdziesięciu tysięcy żołnierzy Legionów Polskich i Polskiego Korpusu Posiłkowego.

Wyniki tej wieloletniej pracy można od listopada oglądać na portalu www.zolnierze-niepodleglosci.pl, który powołany został przez Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego Sulejówku. To tu właśnie na specjalnie stworzonym portalu i dzięki mecenasowi projektu jakim jest PKN Orlen opublikowany został Słownik Legionistów Polskich 1914-1918.

Słownik… będzie wydany w całości drukiem, nad czym pracują Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, Muzeum Historii Miasta Krakowa i Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Nie bez znaczenia jest oczywiście praca naukowa autorów i zaangażowanych w przygotowanie redaktorów p. Wacława Szczepanika z Krakowa i p. Beaty Wyrzykowskiej oraz p. Pawła Staszczaka. Piękną okładkę do publikacji zaprojektował p. Jacek Ebert z Kotbury.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego jest dumne, że mogło być częścią tego ogromnego przedsięwzięcia i oprócz realizowanych innych projektów jak Kamień Marszałka w Zalesiu Górnym i projekt Do Niepodległości www.doniepodleglosci.pl.

Bardzo dziękujemy grantodawcom za wsparcie prac.
Zapraszamy na www.zolnierze-niepodleglosci.pl gdzie możecie odszukać swoich przodków, a także poznać losy wielu żołnierzy, którzy pod wodzą Marszałka Józefa Piłsudskiego walczyli o niepodległość Polski.

Powered with Quick.CMS