Platforma Ogrodnicza

"Platforma Ogrodnicza” to zespół, który podejmuje  starania o estetyczny wygląd naszej miejscowości zarówno wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, jak też w prywatnych posesjach i wokół nich. Ważnymi inicjatywami zespołu są kolejne edycje konkursu na najpiękniejszy ogród Zalesia, których rozstrzygnięcie obywa się podczas Jarmarku Hubertowskiego oraz  „Sprzątamy las wokół nas” czyli porządki wiosenne w które chcemy zaangażować wszystkich mieszkańców i młodzież.

Powered with Quick.CMS